Izvoditelj radova tvrtka «TEGRA« iz čakovca započela je sa radovima na uređenju pješačkih staza i prometnice u ulici Trate u Zoni poduzetništva Mala Subotica čime će se u potpunosti urediti prometna infrastruktura zone. «D.G. COMMERCE« iz Preloga paralelno će završiti radove javne rasvjete ulice Trate čime će se u potpunosti završiti javna rasvjeta cijele Zone.

Predviđena vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.000.000,00 kn, a naznačenu investiciju u cijelosti financira Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske. Sa završetkom ovih radova Zona poduzetništva Mala Subotica u potpunosti će biti opremljena sa kompletnom komunalnom infrastrukturom. (Tekst i slika: Franjo Janković, pročelnik JUO)