Kako smo ponovno u prognostičkoj najavi mogućih snježnih padalina, komunalni redar Vas podsjeća na obavezu čišćenja snijega te apelira na solidarnost svih mještana i udruga.

 

PODSJETNIK …..

APEL-MOLBA …..