Općina Mala Subotica u suradnji sa glavnim projektantom mr.sc. Darkom Žagarom dipl.ing.građ. izradila je građevinski projekt za rekonstrukciju drvenog mosta preko potoka Trnave u Strelcu.

Vizualnim pregledom stanja glavnih elemenata drvene konstrukcije koji su bitni za nosivost i funkcioniranje građevine i utvrđivanjem nepostojanja sloja zaštitnog premaza zaključeno je da je most dotrajao i ne može osigurati prijelaz ljudi i lakših vozila.

Pri projektu rekonstrukcije je u potpunosti zadržan oblik postojeće nosive konstrukcije mosta, uz zamjenu propale drvene građe novom. Da bi se osigurao prijelaz pješaka i poljoprivrednih strojeva nosivost mosta povećana je na 9 tona.

Sveukupni troškovi projektne dokumentacije, materijala i nadzora iznose 154.233,43 koje podmiruje Općina Mala Subotica, dok su radove o vlastitom trošku izvodile Hrvatske vode. Nakon prve faze izvedbe drvene konstrukcije mosta, na jesen u devetom mjesecu, Hrvatske vode planiraju urediti korito kanala oblaganjem lomljenim kamenom. Vizuru mosta uljepšava i novouređena pristupna cesta koja je izvedena od strane naselja Strelec. Sam most nije bio u funkciji više godina, te je i cesta sa lijeve strane Trnave zapuštena. Ovih dana Općina Mala Subotica preko javnih radova planira urediti cestu kako bi mještani imali nesmetani pristup do svojih poljoprivrednih parcela.

Most u Strelcu jedan je od malog broja preostalih drvenih mostova u Međimurju, pa ga treba sačuvati kao kulturnu i graditeljsku baštinu i kao primjer kako su se drveni mostovi gradili.