27.07.2020. godine u Domu kulture u Maloj Subotici održan je javni uvid u idejni projekt Međugeneracijskog parka u Maloj Subotici. Prezentaciju idejnog rješenja obavili su općinski načelnik Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh., te Rok Magdalenić, mag.ing.aedif. iz Nord-inga d.o.o., izrađivača projektne dokumentacije. Javnom uvidu odazvalo se 20-tak zainteresiranih mještana koji su konstruktivnim prijedlozima odbacili svaku sumnju oko potrebitosti ovog hvalevrijednog projekta. Prema zaključcima sa sastanka, građani svoje prijedloge dopune ili izmjene predloženih varijanti mogu dostaviti Općini Mala Subotica najkasnije do 15.08.2020. godine na e-mail: referent@opcina-mala-subotica.hr .

Idejni projekt možete preuzeti OVDJE