Na temelju članaka 32. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15, 2/18) Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 10. sjednici održanoj dana 4. rujna 2018. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K 

 

Članak 1.

Na svim grobljima na području Općine Mala Subotica bdijenja i pogrebi mogu se obavljati svaki dan.

Članak 2.

Odbija se zahtjev Cvjećare Iris, Miklavec 127, Miklavec, i Cvjećarnice Ruža, Glavna 23, Mala Subotica, za ukidanje sprovoda nedjeljom i praznicima.

Članak 3.

Prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 35/15) mještani Općine Mala Subotica imaju pravo sami odabrati pogrebnika (trgovačko društvo, trgovca pojedinca ili obrtnika koji je upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti) kojem će povjeriti prijevoz pokojnika i organizaciju sprovoda.

Članak 4.

Ovaj Zaključak objavit će se na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Mala Subotica.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA

 

KLASA: 021-05/18-01/10

URBROJ: 2109/10-01-18-09

Mala Subotica, 4.9.2018. godine

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

Mladen Križaić, dipl.inf.