Srdačno se zahvaljujemo načelniku općine Mala Subotica Vladimiru Domjaniću, zamjeniku načelnika Dragutinu Braniloviću, predsjedniku Upravnog vijeća vrtića Vladimiru Mihalicu, članovima Upravnog vijeća vrtića, župniku Đuri Vukaloviću, … Anici Mihinjač, Sandri Mikac-Ciglar, mami naše Vide, Srećku Radeku, Dragutinu Jankoviću, Josipu Krčmaru, Igoru Šalamunu, Denisu Hajdaroviću, Franji Vugrincu, Alanu Mujezinoviću, obitelji Barić- roditeljima našeg Ivana, obitelji Vrzan – obitelji naše Zare, obitelji Janković. Zahvaljujemo i KUU Zvon Mala Subotica, USR Sport za sve Mala Subotica, OŠ T. Goričanca Mala Subotica, DVD-u Mala Subotica, DVD-u Palovec, DVD-u Sveti Križ, DVD-u Držimurec-Strelec, Samoposluživanju Pojek, Stomatološkoj ordinaciji dr. V. Mađarića, PBZ Poslovnici Mala Subotica, Radiju Studiju M Donji Kraljevec, PU Međimurskoj, Ekološkoj udruzi Vrba Jurčevec te svim dragim prijateljima te roditeljima koji su uvijek bili uz nas kad smo ih trebali, koji su nam u svakom trenutku svoga rada bili podrška. Svi ma hvala od srca. (M. Molnar)