Na zahtjev Mjesnog odbora, a u dogovoru sa načelnikom općine Vladimirom Domjanićem vatrogasci DVD-a Mala Subotica su ovaj vikend srušili štagalj koji se nalazio u centru naselja – pokraj Doma kulture. Štagalj je bio star i dotrajao te je kao takav nagrđivao sam centar naselja. Štagalj je bio izveden te se je koristio kao skladište PZ-a čakovec do dana prestanka rada Područne jedinice Mala Subotica te su ga preseljenjem preuzeli vatrogasci koji su u njemu imali spremište starije vatrogasne opreme.  


Vatrogasci su štagalj srušili u petak poslijepodne te subotom prijepodne te time ispoštovali svoj dio dogovora. Na Općini ostaje da u što kraćem roku izvede 30-tak metara ograde prema susjedima. Rušenje štaglja je dio projekta "uređenja centra Općine Mala Subotica", koji je u fazi rađenja novog idejnog rješenja, a za koji se nadamo da će se brzo realizirati unatoč vremenu recesije.