KRIŽNI PUT ŽUPE MALA SUBOTICA 2019.

U nedjelju 7. travnja 2019. godine održat će se jubilarni 5. križni put  župe Mala Subotica. Početak je u 9:00 sati iz naselja Sveti Križ. Križni put započinje ispred crkve Svetog Križa, a trasa križnog puta prolazi naseljima cijele župe Mala Subotica. Postaje čine sakralni objekti crkve, kapelice, poklonci, pilovi i raspela koja krase naselja cijele župe. Duhovnu poruku križnog puta ove godine pod geslom “Putem Krista i Obitelji” hodočasnici će doživjeti tijekom pohoda postajama križnog puta svatko na svoj način. Ukupna dužina trase križnog puta iznosi 20 km.

Gotovo nema većeg kršćanskog svetišta, a mogli bismo reći i župne crkve , mnogih kapelica gdje nema postavljenih postaja Križnog puta. Križni putevi nisu samo zatvoreni unutar crkvenih prostora, nego su postavljeni u prigodnim mjestima i izvan crkvenih prostora. Na mjestu je da se upitamo: “A zašto ti Križni putevi?” Povijesno gledano, pobožnosti Križnog puta obavljaju se već od 4. stoljeća, kad je Crkva dobila pravo javnosti i kad su prvi hodočasnici u Jeruzalem mogli proći stopama Isusa Krista od Pilatove sudnice uz Kalvariju do Golgote kuda je prema osudi morao nositi svoj križ na kojem će biti razapet i dignut između zemlje i neba.  No zašto se taj događaj ponavlja kroz duga stoljeća naše povijesti. Još više ovo pitanje postavlja naša uzrečica: “Svaka hiža ima svoga križa.” Ovoj uzrečici nadodaje se još niz priloga, pa tako kažu: “Ja nemam i ne nosim samo križa, nego i kapelicu i samu katedralu ili baziliku.” Što reći na ova pitanja i ljudsku stvarnost. Sigurno ima raznih odgovora, a ja ću pokušati ovom zgodom odgovoriti barem jednim odgovorom i to sa jednom usporedbom iz našeg svijeta i našeg življenja. Ljudi kažu: “Nema ruže bez trnja.” Da bi ubrao tu ružu treba koji put osjetiti i trn. Ili druga izreka: “Nema ljubavi bez bola.” Mislim da se tu nalazi ponajprije odgovor na Isusovu muku i smrt. Isus kao utjelovljeni Bog, ljubi čovjeka, a rekoh naš je običan čovjek već shvatio da nema ljubavi bez trpljenja, boli pa nažalost koji puta i bez smrti. Jasan je zaključak, da je Isusova muka i smrt cijena i dokaz njegove ljubavi prema čovjeku. Po svojoj vjeri ispovijedamo da je Isus za sve nas, za naše spasenje, za ljubav prema nama podnio muku i smrt. Čemu onda još naša muka? Čemu se podsjećati na sve ono što je Isus podnio za nas? Ima jedna naša crkvena pjesma koja kaže: “Ljubav za ljubav vratimo.” Ili možda da još nadodamo, pokaži svoju ljubav svojim osjećajima. Isus nam je rekao: “Radujte se sa radosnima, plačite sa zaplakanima.” Isus je to dokazao. Radovao se na svadbi, a zaplakao i nad prijateljem Lazarom. Upravo to želimo i mi pokazati prema Isusu Kristu. Radujemo se s njim za njegovo rođenje, za Uskrs, ali plačemo s njim kad je trpio i patio za nas. I prije svoje završne muke zaplakao je nad  Jeruzalemom. “Ni kamen na kamenu neće biti nerazvaljen” – zbog nevjere njegovih sunarodnjaka. Križni put želi nas na to podsjetiti. Suosjećati s Kristom, ali suosjećati i s onima kojima je bio poslan.

To je smisao Križnog puta. Suosjećati s Isusom, suosjećati s ljudima u znaku ljubavi koja boli, ali samo do trenutka našeg uskrsnuća i sjedinjenja sa proslavljenim Isusom.

 

Đuro Vukalović, župnik

 

Trasa križnog puta 7.4.2019

 

POSTAJE: