OBAVIJEST O UPISIMA U DJEČJI VRTIĆ “POTOČNICA” MALA SUBOTICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

                                                                                       I.

U Dječji vrtić “Potočnica” Mala Subotica (u daljnjem tekstu: Vrtić) upisuju se djeca koja do 31. kolovoza 2020. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u školu.

U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu života (djeca rođena 2018. i 2019.)

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navrši 3 godine života (djeca rođena 2014., 2015., 2016. i 2017. i djeca s odgodom upisa u 1. razred osnovne škole).

U program predškole obavezan je upis djece rođene od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015., a koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.

                                                                                        II.

Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Vrtića u pravilu ako stanuje na području na kojem djeluje Vrtić odnosno ako ima interes za izabrani program koji nudi Vrtić.

Zahtjev za upis djece šalje se putem e-pošte: potocnica51@gmail.com ili poštom na adresu: Dječji vrtić “Potočnica” Mala Subotica, Glavna 55 A, 40321 Mala Subotica u vremenu od 11. svibnja 2020. do 22. svibnja 2020. godine

Roditelj odnosno skrbnik dužan je u upisnom roku predati zahtjev s potrebnom dokumentacijom.

                                                                                    III.

Uz zahtjev za upis djeteta u jaslice/ vrtić potrebno je priložiti:

 • rodni list djeteta
 • potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u dječji vrtić
 • kopija osobne iskaznice oba roditelja ili skrbnika
 • potvrde o zaposlenju roditelja/skrbnika ili potvrde o mirovini
 • kopiju knjižice imunizacije (cijepljenja)
 • presliku zdravstvene iskaznice djeteta
 • suglasnost o sufinanciranju djetetovog boravka u vrtiću više ne mora donositi roditelj/skrbnik, prosljeđuje ga vrtiću Općina Mala Subotica ukoliko su podmirena prethodna dugovanja

Dodatna dokumentacija:

Roditelj djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata ili potvrda nadležnog tijela
 • za dijete s teškoćama u razvoju – Rješenje /nalaz i mišljenje centra za socijalnu skrb, medicinsku dokumentaciju
 • za dijete zaposlenih roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju
 • za dijete samohranog roditelja – smrtni list za preminulog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb da sam uzdržava dijete
 • za dijete uzeto na uzdržavanje – Rješenje/potvrda centra za socijalnu skrb
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete preslika rodnog   lista ili izvadak iz matice rođenih
 • za djecu s posebnim prehrambenim potrebama, kroničnim oboljenjima i/ili alergijama prilaže se relevantna zdravstvena dokumentacija
 • za djecu razvedenih roditelja prilaže se Rješenje o skrbništvu i druge bitne odluke nadležnih tijela

O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje se na temelju procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programom i uvjetima koje vrtić može ponuditi. Duljinu trajanja boravka djeteta s teškoćama određuje u svakom pojedinačnom slučaju stručni tim Vrtića.

Ugovor o upisu djeteta u vrtić potpisuje se nakon prikupljanja i verificiranja sve potrebne dokumentacije s ravnateljicom i stručnim timom vrtića.

                                                                                          IV.

Prednost i pravo upisa i sufinanciranja boravka u Dječjem vrtiću Potočnica ostvaruju djeca čiji roditelji i skrbnici imaju prebivalište na području Općine Mala Subotica.

Roditelj odnosno skrbnik djeteta dužan je prilikom donošenja zahtjeva za upis u Vrtić dostaviti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu, sukladno 

Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić “Potočnica”https://docs.google.com/document/d/1nfEtpmHW1Vt7YgHABjtaT7ej_b1qgS_2rmW90rlWZcM/edit

                                                                                        V.

Rezultati upisa objavit će se na web stranici vrtića: potocnica.info i na oglasnim pločama Vrtića.  

Svi novoupisani korisnici (roditelji/skrbnici) o rezultatima upisa biti će obaviješteni i telefonskim putem.

Od 11.5.2020. godine (ponedjeljak) na stranici Dječjeg vrtića (http://potocnica.info/upisi/) možete skinuti:

ZAHTJEV ZA UPIS

PODACI O NOVOPRIMLJENOM DJETETU

                                                                                                              RAVNATELJICA:

                                                                                                              Lana Puklek