Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10 i 23/13), Županijsko izborno povjerenstvo MEđIMURSKE ŽUPANIJE donosi ….
 
 
 
 
 
   

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

MEđIMURSKE ŽUPANIJE

 

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10 i 23/13), Županijsko izborno povjerenstvo MEđIMURSKE ŽUPANIJE donosi

NA PODRUčJU OPćINE MALA SUBOTICA

Na području općine MALA SUBOTICA određuju se biračka mjesta

1. Biračko mjesto broj

1.

MALA SUBOTICA

PROSTORIJE DOMA KULTURE, GLAVNA ULICA 29

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BENKOVEC, DRAVSKA ULICA, GLAVNA ULICA 2-34 (PARNI), GLAVNA ULICA 1-47 (NEPARNI),
GOSPODARSKA, OBRTNIčKA, TRATE, ULICA ALOJZIJA STEPINCA, ULICA BRAćE RADIćA,
ULICA BRUNE BUŠIćA, ULICA IVANA GORANA KOVAčIćA, ULICA IVANA VURUŠIćA,
ULICA MATIJE GUPCA, ULICA TOMAŠA GORIčANCA, ULICA ZORANA ŠEGOVIćA

2. Biračko mjesto broj

2.

MALA SUBOTICA

OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIčANCA, GLAVNA ULICA 55

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

GLAVNA ULICA 36-156 (PARNI), GLAVNA ULICA 49-167 (NEPARNI), ULICA AUGUSTA ŠENOE,
ULICA DR. LJUDEVITA GAJA, ULICA DR. VINKA ŽGANCA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE,
ULICA NIKOLE TESLE

3. Biračko mjesto broj

3.

PALOVEC

DRUŠTVENI DOM, GLAVNA 35

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

čAKOVEčKA, GLAVNA, MALA, MAROF, MELINSKA, NOVA, ŠPORTSKA, TIHA

4. Biračko mjesto broj

4.

ŠTEFANEC

PROSTORIJE VIŠENAMJENSKE DVORANE, ULICA NIKOLE TESLE

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

ULICA BRAćE RADIćA, ULICA MATIJE GUPCA, ULICA NIKOLE TESLE,
ULICA VLADIMIRA NAZORA, ULICA ZRINSKIH

5. Biračko mjesto broj

5.

DRŽIMUREC

DOM KULTURE, DRŽIMUREC 136

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

DRŽIMUREC, STRELEC

6. Biračko mjesto broj

6.

SVETI KRIŽ

DRUŠTVENI DOM, ULICA AUGUSTA ŠENOE 32

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

čAKOVEčKA ULICA, POLJSKA ULICA, SAJMIŠNA ULICA, ULICA 1. SVIBNJA,
ULICA AUGUSTA ŠENOE, ULICA BRAćE RADIćA, ULICA JOSIPA SLAVENSKOG,
ULICA NIKOLE TESLE

7. Biračko mjesto broj

7.

DRŽIMUREC

PODRUčNA ŠKOLA DRŽIMUREC, DRŽIMUREC 131

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

PIŠKOROVEC

KLASA: 013-03/13-01/1

URBROJ: 2109/1-01-13-55

čAKOVEC, 18. 03. 2013.

PREDSJEDNIK

Milko Sambolek, dipl. iur.