Hrvatske vode – Vodnogospodarska ispostava za mali sliv ‘Trnava’, Centar obrane od poplava Čakovec, donio je 10. ožujka 2018. godine, u sati, Obavijest o prekidu redovne obrane od poplava na Branjenom području 21, Područje malog sliva “Trnava”, na dionici A.21.

Branjeno područje je:

– na dionici A.21.12. bujica Gorni potok s Dolnim potokom
– A.21.2. Potok Trnava Murska
– A. 21.4. Potok Šantavec
– A. 21.3. Potok Trnava Dravska, Štrigovski potok
– A. 21.8. Retencija Šenkovec
– A. 21.7. Retencija Jegerseg