Pozivaju se svi: mjesni odbori, udruge, društva, klubovi, odgojno-obrazovne ustanove i pojedinci s područja Općine Mala Subotica koji imaju zanimljivosti iz svojeg djelokruga rada i djelovanja da dostave svoje materijale (tekst, fotografije), isključivo u digitalnom obliku, za objavu u glasilu «Naš listek». Cijeli tekst POZIVA ….