Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Mala Subotica i Dječji vrtić POTOčNICA Mala Subotica, povodom Međunarodnog dana obitelji, organiziraju 5. Vrtićke rekreativne igre djece i njihovih roditelja – Obitelj zajedno.  Pravo nastupa imaju ekipe (obitelji) koju sačinjavaju dijete, majka i otac  koji mogu sudjelovati u 6 rekreativnih disciplina prilagođenih uzrastu djece. Igre će se održati u petak, 18. 5. 2012. godine, u 16.30 sati, u dvorištu Dječjeg vrtića Potočnica u Maloj Subotici. Igre se održavaju pod pokroviteljstvom općine Mala Subotica.