Krajem mjeseca lipnja u čakovcu planira se održati tribina koja će se baviti pitanjima vezanim uz mlade: što su udruge mladih i za mlade, klubovi mladih, koja je uloga Savjeta mladih, kako povećati aktivnost mladih u Međimurskoj županiji, mobilnost i volontiranje mladih itd. Organizatori tribine su Savjet mladih Međimurske županije i ACT čakovec uz potporu OU za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine Međimurske županije. Jedan dio tribine odnosit će se na upoznavanje mladih s mogućnostima koje se otvaraju mladima stupanjem Hrvatske u EU. Organizatori žele da se na tribini okupi što veći broj aktivnih mladih, a naknadno će javiti termin održavanja tribine. Ovim putem pozivaju sve mlade koji su zainteresirani za sudjelovanje u programu tribine da im se jave. Kontakti i ostale pojedinosti o tribini nalaze se ovdje.