Pogledajte kako su MO Sveti Križ i mjesna Kreativna udruga Svetokrišćani bili ujedno i kreativni sudjelujući u akciji Zelena čistka.