Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina na područjima jedinica lokalne samouprave.

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti OPG  upisan u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište OPG-a mora biti na području jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ukupna vrijednost ovoga Natječaja iznosi 7.500.000,00 kn, a najviši iznos po korisniku je 60.000,00 kn. Prijave se podnose od 5.9.2019. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 26.9.2019. godine.

Vlada Republike Hrvatske provodi nacionalne mjere s ciljem ravnomjernog razvoja svih krajeva Hrvatske za razdoblje 2016.-2020. u sklopu koje je i financijska podrška za osiguravanje minimalnog standarda komunalne i socijalne infrastrukture. U to su uključeni i financijski instrumenti i bespovratne potpore poduzetnicima te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji ne mogu sudjelovati u postojećim kreditnim linijama na područjima povratka prognanika i onima gdje tradicionalno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski i socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

 

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu. Poziv je namijenjen gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti s udjelom pripadnika nacionalnih manjina više od 5% u stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Prijave se zaprimaju od 29. kolovoza 2019. do 27. rujna 2019. godine. Prijava se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na  adresu Ministarstva.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007, iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Kao ciljevi ovog Poziva istaknuti su rast i razvoj poduzetništva, tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti te uravnotežen regionalni razvoj. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 7.500.000,00 kuna.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

Sve informacije o ovom Programu mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.