… u sklopu globalne akcije: Let’s do it! World Cleanup 2015

čistka

PREDSTAVNICI UDRUGA, PLASTIČNE VREČE I RUKAVICE MOGU PODIĆI  U SUBOTU U 8:30 U ZGRADI OPĆINE!

Općina MALA SUBOTICA je prepoznala važnost kampanje Zelena čistka kao važan korak u promjeni odnosa građana prema primarnom svrstavanju otpada, i saniranju postojećih divljih odlagališta. Podupiranjem kampanje omogućit će se aktivno uključivanje građana u rješavanje problema vezanih uz očuvanje okoliša i prirode, ali i stvoriti dodatan iskorak koji će pridonijeti kvalitetnijem dijalogu s građanima.

Općina MALA SUBOTICA će se uključiti u kampanju Zelena čistka kao:

Organizator Zelene čistke na području Općine:

● upućivanjem pisma namjere kampanji
● imenovanjem osobe za kontakt s kojom se mogu koordinirati aktivnosti kampanje
● poticanjem građana, djelatnika Općine, mjesnih odbora, udruga i poslovnog sektora s područja lokalne zajednice, da se aktivno uključe u kampanju te da volontiraju 18. travnja 2015. u sklopu akcije Zelena čistka kroz svoje standardne kanale komuniciranja, ali i organiziranjem sastanka s istima, a u cilju motiviranja građana na uključivanje te što kvalitetniju organizaciju akcije čišćenja
● prosljeđivanjem informacije o kampanji općinskim institucijama i organizacijama koje mogu biti potencijalni partneri kampanje te pozivanjem istih na uključenje
● dogovaranjem s odlagalištima otpada o besplatnom zbrinjavanju otpada koji se skupi za vrijeme akcije
● sudjelovanjem u dogovoru s koncesionarima o zbrinjavanju selektivno odvojenog otpada, u suradnji s organizatorom i komunalnim službama
● uključivanjem komunalnih službi u odvoz otpada, kao i svih ostalih subjekata koji su u mogućnosti pridonijeti akciji čišćenja
● osiguravanjem prijevoza volontera do mjesta čišćenja
● osiguravanjem potrebne opreme za volontere (rukavice), vrećica za otpad i potrebne opreme i mehanizacije za akciju čišćenja
● koordinacijom akcije u suradnji s lokalnim udrugama građana, vatrogascima, lovcima, izviđačima i sl.
● ispunjavanjem zakonskih odredbi Članka 40. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13):
– zahtjev za suglasnost provedbe akcije čišćenja podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije Upravnom tijelu nadležne JLS
– nadležni upravni odjel JLS treba mjesec dana prije akcije dostaviti podatke u informacijski sustav gospodarenja otpadom
– nadzor nad akcijom skupljanja otpada obavlja komunalni redar
– 8 dana od završetka akcije čišćenja potrebno je dostaviti nadležnom upravnom odjelu JLS izvješće o provedenoj akciji
– JLS treba dostaviti izvještaj o akciji čišćenja na nadležnom području Agenciji za zaštitu okoliša do 31. ožujka 2016. za sudjelovanje u akcijama 2015. godine
● upoznavanjem sa svim relevantnim zakonskim odredbama
● sudjelovanje u akciji je na volonterskoj osnovi i na osobnu odgovornost svakog pojedinog volontera.

Promotor Zelene čistke na području Općine:

● informiranjem šire javnost o kampanji preko svojih kanala komunikacije (logo kampanje na službenoj i ostalim pripadajućim web stranicama s linkom na stranicu kampanje, obavještavanjem o razvoju kampanje i sl.), pozivanjem građana na uključivanje te promoviranje akcije u medijima, promocija akcije kroz društvene kanale Općine (facebook, twitter i ostali ukoliko ih Općina koristi)
● tiskanjem plakata za potrebe općine, s nadopisanim lokacijama čišćenja