Strateški razvojni program Općine Mala Subotica od 2015. do 2020. godine nastao je iz potrebe za postavljanjem temeljnih odrednica koje će definirati u kojem smjeru će se odvijati društveni i gospodarski razvoj općine. Dokument strateškog razvojnog programa usklađen je sa svim relevantnim strateškim dokumentima na nacionalnom i županijskom nivou. Ovaj dokument sadrži opis vizije, strateških ciljeva, prioriteta, razvojnih mjera i predviđenih aktivnosti po svakoj mjeri kojom će se ostvariti zadani strateški ciljevi. Izrada ovog dokumenta sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

strateski-razvojni-program-opcine-mala-subotica-od-2015-do-2020-godine_final-1