Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije krajem studenog provelo je Poziv za iskaz interesa za Program ulaganja u zajednicu koji odražava potrebe šire lokalne zajednice za ulaganje u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, izvornih vrijednosti, vjerskih sloboda i očuvanju kulturne baštine kao i druge javne građevine koje imaju utjecaj na širu lokalnu zajednicu.  Program zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice. Na Javni poziv, uz administrativnu podršku Općine Mala Subotica, prijavile su se Župa Rođenja Blažene Djevice Marije iz Male Subotice za projekt uređenja rasvjete i rekonstrukciju sustava zvona u crkvama u Maloj Subotici i Svetom Križu i OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica sa projektom sanacije pristupnog puta OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica. Ministarstvo je prepoznalo kvalitetu prijavljenih projekata oba prijavitelja, te su župnik Đuro Vukalović i ravnateljica Đurđa Horvat 6. prosinca 2019. godine nazočili potpisu ugovora o sufinanciranju prema kojima će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financijski poduprijeti projekt Župe s 90.000,00 kn, a projekt Škole s 100.000,00 kn.