REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/16-01/6
URBROJ:2109/10-01-16-01
Mala Subotica, 15.12.2016.

Na temelju članka 34. stavka 2. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15) i članka 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15),

SAZIVAM

30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 20.12.2016.godine (utorak)
s početkom u 18:00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/a. za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 29.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2016.godinu… rebalans-proracuna-2016
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2016.godinu… ii-izmjene-i-dopune-programa-gradnje-kom-infr-za-2016
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2016.godinu… ii-izmjene-i-dopune-programa-odrz-kom-2016
5. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2016.godini… izmjena-i-dopuna-odluka-o-sredstvima-za-ostvarivanje-novcanih-pomoci-2016-godini
6. Prijedlog Proračuna Općine Mala Subotica za 2017.godine i projekcije za 2018. i 2019.godinu… proracun-za-2017-godinu       projekcija-proracuna-2017-2019
7. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2017.godinu…odluka-o-izvrsenju-proracuna-za-2017-godinu
8. Prijedlog Plana razvojnih Programa Općine Mala Subotica 2017. do 2019.godine… plan-razvojnih-programa-2017
9. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2017.godinu… Program gradnje kom. infr. za 2017. godinu
10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2017.godinu… program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2017-godinu
11. Prijedlog Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstva u 2017.godini… odluka-o-sredstvima-za-ostvarivanje-novcanih-pomoci-u-2017-godini
12. Donošenje Programa financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2017.godinu… program-financiranja-udruga-u-2017-godini
13. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Mala Subotica za razdoblje od 2017. do 2021. godine… strategija-upravljanja-i-raspolaganja-nekretninama-u-vlasnistvu-opcine-mala-subotica
14. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2017.godinu… plan-razvoja-sustava-civilne-zastite-na-podrucju-opcine-mala-subotica-za-2017-godinu
15. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2016.godinu… analiza-zastite-i-spasavanja-za-2016-opcine-mala-subotica
16. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2017.god… provedbeni-plan-unaprjedenja-zastite-od-pozara-na-podrucju-opcine-mala-subotica-za-2017-godinu
17. Zaključak o određivanju suca porotnika Općinskog suda Čakovec i suca porotnika za mladež
Općinskog suda Čakovec… zakljucak-o-prijedlogu-za-imenovanje-suca-porotnika-2016

Molim da se sjednici obavezno odazovete.

PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća:
Danica Glad