REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/16-01/4
URBROJ:2109/10-01-16-01
Mala Subotica, 01.09.2016.

Na temelju članka 34. stavka 2. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15) i članka 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15),

SAZIVAM

28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 06.09.2016.godine (utorak) s početkom u 18:30 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/a.

za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje od 01.01.2016. – 30.06.2016.godine.
3. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračun Općine Mala Subotica za 2016.godinu.
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2016. godinu
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2016. godinu
6. Prijedlog sufinanciranja cjelodnevnog boravka učenika u Osnovnoj školi Tomaša Goričanca Mala Subotica
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece polaznika u predškolske ustanove

Molim da se sjednici obavezno odazovete.

PREDSJEDNICA :
Općinskog vijeća:

Danica Glad