REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/16-01/2
URBROJ:2109/10-01-16-01
Mala Subotica, 15.4.2016.

Na temelju članka 34. stavka 2. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15) i članka 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15),

SAZIVAM

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 19.04.2016.godine (utorak)
s početkom u 19:30 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/A.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Odluke o početnoj cijeni prodaje građevinskog zemljišta u Zoni poduzetništva Mala Subotica
3. Prijedlog V. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu u Zoni poduzetništva Mala Subotica
4. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2015.godinu
5. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2016.godinu.
6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za vremensko razdoblje od 2016. do 2019.godine.
7. Prijedlog Odluke o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u 2016.godini

Molim da se sjednici obavezno odazovete.

PREDSJEDNICA :
Općinskog vijeća: Danica Glad