REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/ 9
URBROJ:2109/10-01-15-01
Mala Subotica, 5.10.2015.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15) i članka 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15),

SAZIVAM

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 07.10.2015.godine (srijeda) s početkom u 19:30 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/A.

DNEVNI RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine
Mala Subotica

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete.

PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća

Danica Glad