REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/ 6
URBROJ:2109/10-01-15-01
Mala Subotica, 17.7.2015.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/13 i 10/13) i članka 64. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13),

SAZIVAM

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 22.07.2015.godine (srijeda) s početkom u 19:30 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/A.

DNEVNI RED :

1. Prijedlog nacrta III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica

 

 

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete.

PREDSJEDNICA
Općinskog vijeća :

Danica Glad