Dana 31. siječnja 2018. godine s početkom u 18.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica,
  2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mala Subotica,
  3. Donošenje izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica,
  4. Donošenje izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica,
  5. Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica,
  6. Donošenje Odluke o financiranju političkih aktivnosti u 2018. godini,
  7. Donošenje Odluke o davanju naknadne suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu (zakupnik Dom zdravlja Čakovec),
  8. Donošenje Zaključka o posebnim uvjetima prodaje k.č. 883/2 k.o. Mala Subotica u Zoni poduzetništva Mala Subotica,
  9. Informacije: Stanje sigurnosti za prosinac 2017. godine.

PRILOZI:

Dnevni red 6. sjednice

Odluka o načinu pružanja komunalne usluge zbrinjavanja komunalnog otpada

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

ID Statuta 2015

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika

ID Poslovnika 2015

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica

Odluka o financiranju političkih stranaka u 2018. godini

Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o zakupu – Dom zdravlja

OBRAZLOŽENJE UZ TOČKU 8