Dana 21. prosinca 2017. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu sa Planom razvojnih programa za 2017. godinu
 3. Donošenje Izmjena i dopuna  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2017. godinu
 4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2017. godinu
 5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2017. godini
 6. Donošenje II. izmjena Programa  financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima  Općine Mala Subotica za 2017. godinu
 7. Donošenje Proračuna Općine Mala Subotica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sa Planom razvojnih programa za 2018. godinu
 8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mala Subotica za 2018. godinu
 9. Donošenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2018. godinu
 10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2018. godinu
 11. Donošenje Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstva u 2018. godini
 12. Donošenje Programa  financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2018. godinu
 13. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica,
 14. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Mala Subotica
 15. Donošenje Analize stanja sustava  civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2017. godinu
 16. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite  na području Općine Mala Subotica za 2018. godinu
 17. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2018. godinu
 18. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave groblja Općine Mala Subotica
 19. Zaključak o određivanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
 20. Informacije: a)Stanje sigurnosti za listopad i studeni 2017. godine b)Očitovanje PU međimurske na stanje sigurnosti

Nakon sjednice održat će se božićni domjenak s početkom u 20.00 sati.

Prilozi:

Dnevni red 5. sjednice

II. izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći u 2017. godini

II. izmjene i dopune Programa financiranja udruga u 2017. godini

II. izmjene i dopune Programa gradnje kom. infr. za 2017. godinu

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

2.IZMJENE I DOPUNE ZA 2017

RAZVOJNI PROGRAM 2017. rtf

Analiza zaštite i spašavanja za 2017. Općine Mala Subotica

Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća

Odluka o imenovanju člana Uprave groblja Općine Mala Subotica

Odluka o izradi V. ID PPUO Mala Subotica

Odluka o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Odluka o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći u 2018. godini

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Mala Subotica za 2018. godinu

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Mala Subotica

Program financiranja udruga u 2018. godini

Program gradnje kom. infr. za 2018. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE MALA SUBOTICA ZA 2018. GODINU

Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika 2017

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN 2018

Plan razvojnih programa 2018.

PRORAČUN 2018

PROJEKCIJA 2018