Dana 16. studenog 2017. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu
 3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa Općine Mala Subotica 2017. do godine,
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2017. godinu
 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2017. godinu
 6. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstva u 2017. godini
 7. Donošenje izmjena i dopuna Programa  financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2017.godinu
 8. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima Općine Mala Subotica,
 9. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica,
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju službene osobe za informiranje Općine Mala Subotica,
 11. Donošenje Pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja „Zone poduzetništva“ Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/05, 10/11, 8/15, 10/17)
 12. Informacije: Stanje sigurnosti za kolovoz i rujan 2017. godine.

 

PRILOZI:

Dnevni red 4. sjednice

I. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu

Obrazloženje uz I. ID proračuna za 2017

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2017-2019

I. izmjene i dopune Odluke o porezima

I. izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći u 2017. godini

I. izmjene i dopune Programa financiranja udruga u 2017. godini

I. izmjene i dopune Programa gradnje kom. infr. za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 

III ID UPU ZONE PODUZETNIŠTVA – II.ODREDBE ZA PROVEDBU pročišćeni tekst

Odluka o imenovanju službene osobe za informiranje

Odlukao raspisivanju Javnog poziva za članove Savjeta mladih

Informacije o stanju sigurnosti u 08-17 i 09-17