Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica Vladimir Domjanić sazvao je 30. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u utorak 30.03.2021. godine u Domu kulture u Maloj Subotici s početkom u 18.00 sati. Predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2020. godinu
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa  gradnje objekata komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2020. godinu
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa  održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2020. godinu
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi  financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2020. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2020. godini
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica za 2020. godinu
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2020. godinu
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika o stanju zaštite od požara za 2020. godinu
 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika o provedbi Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 13. Donošenje odluka o financiranju političkih aktivnosti:

13.a Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih aktivnosti u 2020. godini

13.b Donošenje Odluke o financiranju političkih aktivnosti u 2021. godini

14. Donošenje Odluke o proširenju Zone poduzetništva u Maloj Subotici

15. Donošenje Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja dijela centra Male Subotice

16. Donošenje Akcijskog plana Općina prijatelj djece za 2021. godinu

17. Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje Općine Mala Subotica

18. Donošenje odluke o zamolbi Haix obuće d.o.o.

19. Donošenje odluke o zamolbi Blaženke i Zvonimira Kristofić

20. Donošenje odluke o zamolbi Marte Mikec

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje: