Predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica Mladen Križaić sazvao je 3. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u četvrtak 23.09.2021. godine u Domu kulture u Maloj Subotici s početkom u 19.00 sati. Predviđen je sljedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
  2. Prisega člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
  3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine sa Polugodišnjim izvještajem o provedbi Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2021. godinu i Projekcije Plana razvojnih programa za 2022. i 2023. godinu
  4. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Mala Subotica unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine – Prilog Odluke Opis projekta dostavit će se najkasnije do utorka 21.09.2021. do 15.00 sati nakon dovršetka revizije glavnog projekta od strane ovlaštenog revizora
  5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora Ordinacija opće medicine 1, Glavna 31, Mala Subotica
  6. Donošenje Odluke o mjerama poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Mala Subotica
  7. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Mala Subotica
  8. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2022. godini na području Općine Mala Subotica
  9. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za izbor članova Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje: