Dana 30. kolovoza 2017. godine (srijeda) s početkom u 19.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
 2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na sklapanju Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obveza između Općine Mala Subotica i Infrastrukture d.o.o.

– gost Stanislav Magić, direktor Infrastrukture d.o.o.

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine
 2. Donošenje Odluke o potpisnicima financijske dokumentacije Općine Mala Subotica
 3. Donošenje Odluke o redovnom financiranju političkih stranaka u 2017. godini
 4. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „Zone poduzetništva“ Mala Subotica
 5. Donošenje odluka o osnivanju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća
  • Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise
  • Odbor za proračun i financije
  • Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  • Povjerenstvo za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja
  • Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
  • Socijalno vijeće
  • Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam
  • Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
  • Odbor za zaštitu potrošača
 6. Informacije: Stanje sigurnosti za lipanj i srpanj 2017. godine

PRILOZI: