Predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica Mladen Križaić sazvao je 29. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati elektroničkim putem, a glasovanje o predloženim odlukama (ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN/A) će se obaviti u utorak 23.02.2021. godine u vremenu od 17.00 do 20.00 sati. Predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu
 3. Donošenje III. izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica
 4. Donošenje III. izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
 5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica
 6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske unutar zone građenja na području Općine Mala Subotica
 7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica
 8. Donošenje Odluke o prodaji k.č. 951/13 k.o Mala Subotica
 9. Donošenje Programa utroška šumskog doprinosa za 2021. godinu
 10. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Mala Subotica u 2021. godini
 11. Informacija o zahtjevu Haix obuće d.o.o. o izmjeni regulacije prometa u Obrtničkoj ulici u Maloj Subotici – glasovanje na sljedećoj sjednici.

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje: