Predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica Mladen Križaić sazvao je 28. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati elektroničkim putem, a glasovanje o predloženim odlukama (ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN/A) će se obaviti u utorak 22.12.2020. godine u vremenu od 17.00 do 20.00 sati. Predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
 2. Donošenje  I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2020. godinu sa Planom razvojnih programa za 2020. godinu
 3. Donošenje  I. Izmjena i dopuna  Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2020. godinu
 4. Donošenje I. Izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2020. godinu
 5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Mala Subotica u 2020. godini
 6. Donošenje I. izmjena Programa  financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima  Općine Mala Subotica za 2020. godinu
 7. Donošenje I. izmjena Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica za 2020. godinu
 8. Donošenje Proračuna Općine Mala Subotica za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sa Planom razvojnih programa za 2021. godinu
 9. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mala Subotica za 2021. godinu
 10. Donošenje Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2021. godinu
 11. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2021. godinu
 12. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Mala Subotica u 2021. godini
 13. Donošenje Programa  financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima  Općine Mala Subotica za 2021. godinu
 14. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica za 2021. godinu
 15. Donošenje Analize stanja sustava  civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2020. godinu
 16. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite  na području Općine Mala Subotica za 2021. godinu
 17. Donošenje Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2021. godinu

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje: