REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/16-01/3
URBROJ:2109/10-01-16-01
Mala Subotica, 16.06.2016.

Na temelju članka 34. stavka 2. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15) i članka 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15),

SAZIVAM

27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica dana 21.06.2016.godine (utorak)
s početkom u 18:30 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29/A.
za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED :

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Prijedlog Odluke u istupanju Općine Mala Subotica iz Lokalne akcijske grupe za područje
središnjeg Međimurja
3. Prijedlog Odluke u pristupanju Lokalnoj akcijskoj grupi “Međimurski doli i bregi″
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica
5. Prijedlog Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine
Mala Subotica
6. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Zone poduzetništva Mala Subotica
7. Prijedlog Odluke pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Mala Subotica
Molim da se sjednici obavezno odazovete.

PREDSJEDNICA :
Općinskog vijeća:

Danica Glad