Dana 08.09.2020. godine s početkom u 19.00 sati u Domu kulture u Maloj Subotici, Glavna 29, održat će se 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica,
 2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine sa Polugodišnjim izvještajem o provedbi Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2020. godinu i Projekcije Plana razvojnih programa za 2021. i 2022. godinu
 3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica koje se nalazi unutar zone građenja
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica
 6. Donošenje Plana davanja koncesija u 2021. godini
 7. Donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Mala Subotica za 2020. godinu
 8. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2021. godini na području Općine Mala Subotica
 9. Donošenje izmjena i dopuna Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Mala Subotica
 10. Rasprava o pismu namjere za kupnju k.č. 950/9 k.o. Mala Subotica
 11. Informacije: Stanje sigurnosti za 05/2020 – 07/2020

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje: