Dana 19. prosinca 2019. godine s početkom u 19.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
 2. Donošenje  I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2019. godinu sa Planom razvojnih programa za 2019. godinu
 3. Donošenje  I. Izmjena i dopuna  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2019. godinu
 4. Donošenje I. Izmjena i dopuna  Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2019. godinu
 5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2019. godini
 6.  Donošenje I. Izmjena Programa  financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima  Općine Mala Subotica za 2019. godinu
 7. Donošenje I. izmjena Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja, davanja na korištenje izravnom pogodbom te prenamjene poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
 8. Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica
 9. Donošenje Odluke o obilježavanju Dana Općine Mala Subotica i dana naselja u općini Mala Subotica
 10. Donošenje Izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Mala Subotica
 11. Donošenje Odluke o koeficijentima  za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zakupu sa Domom zdravlja Čakovec

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje: