Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica Mladen Lacković sazvao je 2. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u utorak 17.06.2021. godine u Domu kulture u Maloj Subotici s početkom u 19.00 sati. Predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

2. Prisega članova Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

3. Donošenje odluka o osnivanju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća

 • Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise
 • Odbor za proračun i financije
 • Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 • Povjerenstvo za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja
 • Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
 • Socijalno vijeće
 • Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam
 • Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • Odbor za zaštitu potrošača
 • Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu šteta od prirodnih nepogoda

4. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za kulturu i općinske manifestacije

5. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Mala Subotica od 2015. do 2020. godine

6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2021. godini

7. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica

8. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Mala Subotica

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje: