Dana 10. prosinca 2019. godine s početkom u 18.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
 2. Donošenje Proračuna Općine Mala Subotica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sa Planom razvojnih programa za 2020. godinu
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mala Subotica za 2020. godinu
 4. Donošenje Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2020. godinu
 5. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2020. godinu
 6. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Mala Subotica u 2020. godini
 7. Donošenje Programa  financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima  Općine Mala Subotica za 2020. godinu
 8. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica za 2020. godinu
 9. Donošenje izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi Općine Mala Subotica
 10. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Mala Subotica,
 11. Donošenje Odluke o dopuni Procjene rizika Općine Mala Subotica Zaključkom
 12. Donošenje Odluke o ukidanju postrojbe Civilne zaštite
 13. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
  na području Općine Mala Subotica
 14. Donošenje Analize stanja sustava  civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2019. godinu
 15. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u razdoblju od 2020. do 2023. godine na području Općine Mala Subotica
 16. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite  na području Općine Mala Subotica za 2020. godinu
 17. Donošenja Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. godini za Općinu Mala Subotica
 18. Donošenje Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2020. godinu

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje: