Dana 16. svibnja 2019. godine s početkom u 18.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica,
  2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica,
  3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica u 2019. godini,
  4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
  5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države,
  6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica za 2018. godinu,
  7. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnina u vlasništvu NK Spartak Mala Subotica na Općinu Mala Subotica,
  8. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica,
  9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu GKP Čakom d.o.o. za 2018. godinu,
  10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika o stanju zaštite od požara za 2018. godinu.

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje:

Dnevni red 16. sjednice

Dopuna dnevnog reda 16. sjednice

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica

Odluka o dodjeli javnih priznanja 2019

Odluka o raspisivanju javnog natječaja-zakup

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države

Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa

Izvješće o korištenju sredstava od zakupa i prodaje polj.zemljišta u vlasništvu RH za 2018

Odluka o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnina u vlasništvu NK Spartak Mala Subotica na Općinu Mala Subotica

NK Spartak – odluka Izvršnog odbora o prijenosu vlasništva

PRAVILNIK o ocjenjivanju službenika i namještenika

Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2018. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Mala Subotica u 2018. godini

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Mala Subotica u 2018. godini

Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji za crpljenje fekalnih voda