Dana 28. ožujka 2019. godine s početkom u 18.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica,
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2018. godinu,
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2018. godinu,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2018. godinu,
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2018. godinu,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2018. godini,
 8. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Mala Subotica,
 9. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mala Subotica,
 10. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Mala Subotica,
 11. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija septičkih i sabirnih jama na području Općine Mala Subotica
 12. Donošenje Odluke o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu Umjetničke škole “Miroslav Magdalenić” u Čakovcu,
 13. Donošenje Plana djelovanja Općine Mala Subotica u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu,
 15. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe Plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2018. godinu,
 16. Donošenje Zaključka o uvođenju elektronskog praćenja sjednica Općinskog vijeća te nabavi pripadajuće opreme,
 17. Informacije
  1. Stanje sigurnosti za prosinac 2018., te siječanj i veljaču 2019. godine

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje:

Dnevni red 15. sjednice

Obračun proračuna – službena verzija 2018.

Izvršenje plana razvojnih programa 2018.

Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 2018.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje kom. infr. za 2018. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gradnji komunalne infastruktre u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o održavanju komunalne infastrukture u 2018. godini

Izvješće o provedbi financiranja udruga u 2018. godini

Zaključak o usvajanju izvješća o provedbi financiranja udruga u 2018. godini

Izvješće o izvršenju odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2018. godini

Zaključak o prihvaćanju Izvješća – socijalni program za 2018. godinu

Odluka o kratkoročnom zaduživanju

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mala Subotica

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Mala Subotica

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju

Odluka o prijenosu suvlasničkog dijela na Umjetničku školu M. Magdalenić

Dopis gradovima i općinama

Odluka Grad Čakovec

Procjembeni elaborat II

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

Odluka o donošenju plana djelovanja Općine Mala Subotica u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća plana gospodarenju otpadom za 2018. godinu

Izvješće o provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2018. godinu

Odluka o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2018. godinu

Zaključak o uvođenju elektronskog praćenja sjednica Općinskog vijeća te nabavi pripadajuće opreme

Pregled prijavljenih projekata u 2019. godini