Dana 13. studenog 2018. godine s početkom u 18.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica,
 2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju dječjeg igrališta u Držimurec-Strelcu,
 3. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi Općine Mala Subotica,
 4. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade Općine Mala Subotica,
 5. Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica,
 6. Donošenje Odluke o prodaji k.č. 458/1 k.o. Jurčevec,
 7. Donošenje Odluke o financiranju troškova školarine za Rosu Oršuš,
 8. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš,
 9. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Mala Subotica
 10. Donošenje Plana davanja koncesija Općine Mala Subotica za 2019. godinu,
 11. Donošenje Odluke o uključenju Općine Mala Subotica u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“,
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća za ped.god. 2017/18. i Godišnjeg plana i programa rada za ped.god. 2018/19. Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica,
 13. Informacije: Stanje sigurnosti za kolovoz i rujan 2018. godine.

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje:

1 – Zapisnik 10. sjednice

2 – Odluka o suglasnosti za 7.4.1 – Dječje igralište u Strelcu

2 – Prilog-III-Opis-projekta-LAG-Mdib-1

3 – Odluka o komunalnoj naknadi

4 – Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Mala Subotica

5 – Odluka o donošenju V ID PPUO Mala Subotica

6 – Odluka o prodaji nekretnine k.č. 458-1 k.o. Jurčevec

7 – Odluka o financiranju troškova školarine za Rosu Oršuš

8 – Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada

9 – Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine Mala Subotica

10 – Plan davanja koncesija u 2019. godini

11 – Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece

12 – Godišnje izvješće za ped.god. 2017. 2018_

12 – Godišnji plan i program rada za ped.god.2018. 2019_

12 – Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Plana i izvedbenog Programa rada Dječjeg vrtića Potočnica

13 – Stanje sigurnosti za 08 i 09-18