Dana 4. rujna 2018. godine s početkom u 19.00 sati u prostoriji Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, Glavna 29a, održat će se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić, a predviđen je sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica,
 2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine sa Polugodišnjim izvještajem o provedbi Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2018. godinu i Projekcije Plana razvojnih programa za 2019. i 2020. godinu,
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju Društvenog centra Piškorovec,
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Mala Subotica za 2017. godinu,
 5. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Mala Subotica,
 6. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti ravnatelja i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica,
 7. Donošenje Izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
 8. Informacije:
  • Stanje sigurnosti za svibanj, lipanj i srpanj 2018. godine,
  • Zahtjev Cvjećare Iris i Cvjećare Ruža za ukidanje obavljanja sprovoda nedjeljom i blagdanom,
  • Obavijest o aktualnim natječajima za obiteljska poljoprivredna gospodarstva te male i srednje poduzetnike,
  • Rezultati istraživanja proračunske transparentnosti Instituta za javne financije koje je provedeno od studenog 2017. do ožujka 2018. godine.

Prijedloge odluka možete preuzeti ovdje:

Dnevni red 10. sjednice

2. Izvršenje plana razvojnih programa1

2. Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2018

2. Kartica konta1

2. Kartica konta2

2. Obrazloženje uz polugodišnji obračun proračuna za 2018.

3. Odluka o suglasnosti za 7.4.1 – Društveni dom Piškorovec

3. Napomena uz točke, 3, 6. i 9. Priloga

3. Prilog 12 – Opis projekta

4. Izvješće o obavljenoj finanacijskoj reviziji za 2017. godinu

4. Zaključak o prihvaćanju izvješća o financijskoj reviziji za 2017. godinu

5. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova

6. Odluka o razrješenju ravnatelja i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja DV Potočnica

6. Zahtjev – Upravno vijeće DV Potočnica

7. Izmjene Odluke o koeficijentima službenika

8a. Informacije o stanju sigurnosti za 05, 06 i 07-18

8b. Zahtjev za ukidanje sprovoda nedjeljom

8c. Obavijest o otvorenim natječajima za OPGove, male i srednje poduzetnike

8d. Priznanje za transparentnost općinskog proračuna 2017-18

8d. Rezultati istraživanja proračunske transparentnosti 2017-2018