Predstavnici savjeta mladih Međimurske županije, Grada Čakovca i Općine Mala Subotica sudjelovali su u utorak, 19. ožujka na prvoj Godišnjoj konferenciji savjeta mladih koju je organizirao Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskom saboru, a na kojoj je prisustvovalo 65 savjeta mladih iz jedinica lokalne i regionalne samouprave diljem Hrvatske.

Tema konferencije bila je ‘Mladi kao odgovorni i ključni dionici u lokalnoj zajednici: mladi kao važan partner i prioritet Hrvatske’. Konferencija se sastojala od nekoliko panel rasprava koje su vodili relevantni ljudi iz različitih područja politika usmjerenih prema mladima, kao što su Ministarstvo demografije, socijalne politike i mladih i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, naglašavajući primjere dobre prakse rada savjeta mladih diljem Republike Hrvatske.

Osim toga, održano je nekoliko radionica na kojima su članovi savjeta mogli podijeliti svoje mišljenje oko stanja, izazova i rješenja uključivanja mladih na lokalnoj razini kako bi stekli nova znanja i iskoristili ih u svojim sredinama.

Savjet mladih Općine Mala Subotica predstavljala je Lana Agejev, Savjet mladih Međimurske županije predstavljale su Ana Maria Babić i Petra Horvatić, a Savjet mladih Grada Čakovca Dario Gašparić i Lovro Horvat.