Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mala Subotica na sjednici održanoj 16.04.2019. donijelo je

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE MALA SUBOTICA

Na području Općine MALA SUBOTICA određuju se biračka mjesta

1. Biračko mjesto broj 1. u: DRŽIMUREC, PODRUČNA ŠKOLA DRŽIMUREC-STRELEC, DRŽIMUREC 131,
na kojem će glasovati birači romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u:
DRŽIMUREC, PIŠKOROVEC, STRELEC

2. Biračko mjesto broj 2. u: MALA SUBOTICA, PROSTORIJE DOMA KULTURE, GLAVNA ULICA 29,
na kojem će glasovati birači romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u:
MALA SUBOTICA, PALOVEC, SVETI KRIŽ

 

Predsjednica:
Tamara Taradi, dipl.iur.