Općina Mala Subotica u suradnji sa glavnim projektantom mr.sc. Darkom Žagarom dipl.ing.građ. izradila je građevinski projekt za rekonstrukciju drvenog mosta preko potoka Trnave u Strelcu.

Vizualnim pregledom stanja glavnih elemenata drvene konstrukcije koji su bitni za nosivost i funkcioniranje građevine i utvrđivanjem nepostojanja sloja zaštitnog premaza zaključeno je da je most dotrajao i ne može osigurati prijelaz ljudi i lakših vozila.

Pri projektu rekonstrukcije je u potpunosti zadržan oblik postojeće nosive konstrukcije mosta, uz zamjenu propale drvene građe novom. Da bi se osigurao prijelaz pješaka i poljoprivrednih strojeva potrebno je povećati nosivost mosta, pa je nova konstrukcija projektirana na nosivost od 9t.

Most u Strelcu jedan je od malog broja preostalih drvenih mostova u Međimurju, pa ga treba sačuvati kao kulturnu i graditeljsku baštinu i kao primjer kako su se drveni mostovi gradili.