OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MALA SUBOTICA

Mala Subotica, 11.04.2019.

RASPORED DEŽURSTAVA
IZBORI VIJEĆE MJESNIH ODBORA
U OPĆINI MALA SUBOTICA

Stalni sastav Izbornog povjerenstva Općine Mala Subotica dežuran je u službenim prostorijama
Općine Mala Subotica, Glavna 29a, 40 321 Mala Subotica, tel: 040/631-700, fax.: 040/631-500, prema slijedećem rasporedu:

13.04.2019. 9,00 – 20,00
14.04.2019. 9,00 – 24,00
Predsjednica Izbornog povjerenstva Općine Mala Subotica:

Tamara Taradi, dipl.iur.