OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MALA SUBOTICA

Mala Subotica, 04.04.2019.

RASPORED DEŽURSTAVA
IZBORI VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA
U OPĆINI MALA SUBOTICA

Stalni sastav Izbornog povjerenstva Općine Mala Subotica dežuran je u službenim prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29a, 40 321 Mala Subotica, tel: 040/631-700, fax.: 040/631-500

04.04.2019.

9,00 – 12,00 Branko Stanić
12,00 – 15,00 Romana Belovari -Zlatarek

05.04.2019.

9,00 – 15,00 Dijana Horvat

06.04.2019.

10,00 – 12,00 Ana Maurović
12,00 – 14,00 Branko Stanić

07.04.2019.

10,00 – 14,00 Ana Maurović

13.04.2019.

9,00 – 13,00 Romana Belovari -Zlatarek
13,00 – 17,00 Marta Sinković
17,00 – 20,00 Tamara Taradi

14.04.2019.

9,00 – 10,00 Ana Maurović
10,00 – 13,00 Branko Stanić
13,00 – 17,00 Tamara Taradi
17,00 – 20,00 Marta Sinković

15.04.2019.

9,00 – 24,00 Tamara Taradi
18,00 – 24,00 Romana Belovari-Zlatarek, Branko Stanić, Dijana Horvat, Ana Maurović, Marta Sinković

Predsjednica Izbornog povjerenstva Općine Mala Subotica:

Tamara Taradi