Na temelju članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 4. Odluke o postupku provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/15) te članka 32. i 71.  Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/15, 2/18), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica  na 15. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Mala Subotica za naselja Mala Subotica, Palovec, Držimurec-Strelec, Sveti Križ i Piškorovec.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Mala Subotica za naselja Mala Subotica, Palovec, Držimurec-Strelec, Sveti Križ i Piškorovec održat će će se u nedjelju 26. svibnja 2019. godine zajedno sa izborom članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.  Ovlasti izbornog povjerenstva i biračkih odbora nadležnih za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Mala Subotica povjeravaju se općinskom izbornom povjerenstvu i biračkim odborima imenovanima za provedbu izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Ova Odluka stupila je na snagu dan nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije” broj 3/19, odnosno 30.03.2019. godine sa kojim danom prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih odbora naselja Mala Subotica, Palovec, Držimurec-Strelec, Sveti Križ i Piškorovec.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Općinsko izborno povjerenstvo na web stranici Općine Mala Subotica te na http://www.opcina-mala-subotica.hr/dokumenti-svi/ pod Izbori za VMO 2019. objavit će sve relevantne podatke i obrasce u vezi provedbe izbora.