Mala Subotica, 17. 10. 2014. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica je na 13.  sjednici održanoj dana 16.10.2014. godine temeljem čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl 29. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica Mala Subotica  donijelo je 

 O D L U K U  O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA