Mala Subotica, 05.11. 2014. 

                  Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica je na 14.  sjednici održanoj dana 30.10.2014. godine temeljem čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl 29. Statuta Dječjeg vrtića “Potočnica” Mala Subotica  donijelo je

                                                      O D L U K U  O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ODGOJITELJA

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA