Međimurci koji stanuju u blizini korita nekadašnjeg potoka Trnava, a kojim danas teče pročišćena kanalizacijska voda, imali su u nedjelju 19. rujna 2010. godine, jedinstvenu prigodu da vide i pravu rijeku. Kako se vodostaj naglo povečao, Trnava je na jedan dan postala plovna i tamo gdje vjerojatno nitko do sada nije plovio. Kako se ovakva prilika jako rijetko dešava, nekoliko mještana Male Subotice i Palovca iskoristilo je neočekivanu situaciju za rafting po Trnavi. U dva gumena čamca, od mosta u Maloj Subotici, pa do Športske ulice u Palovcu, Trnavom su se spustili Željka Glad, Ljiljana i Valentina Šipuš, Josip i Stjepan Fažon te Valentin Šipuš. Ugodna vožnja trajala je pola sata, a raftingaše su pozdravljali mnogobrojni mještani koji su na nasipu i mostovima promatrali nabujalu Trnavu i čudili se neobičnim mornarima. Više na Sportzasve.hr. (Tekst i snimka: Valentin Šipuš)